HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Tốc độ, độ trễ mạng băng rộng cố định

Chỉ đánh giá, thống kê các địa phương có tối thiểu 300 mẫu/tuần hoặc 1000 mẫu/tháng