HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Các bước xử lý dữ liệu:

Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam (VNNIC Internet Speed) thực hiện xử lý dữ liệu thông qua 04 bước như sau:

Các bước xử lý dữ liệu đo tốc độ kết nối Internet

  • Thu thập dữ liệu: toàn bộ dữ liệu ghi nhận sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu để phân tích và đánh giá.
  • Lọc dữ liệu: thực hiện lọc dữ liệu để đảm bảo dữ liệu chính xác phản ánh chính xác thông số đo như: chống giả mạo dữ liệu, các ngưỡng thông số đo tối đa theo tiêu chuẩn, các mẫu bị lỗi.
  • Chuẩn hóa dữ liệu: sau khi lọc dữ liệu, hệ thống tiến hành phân tích đưa ra mẫu đại diện, nhằm đảm bảo cho nhiều kết quả đo từ một người dùng sẽ có trọng số như nhau dù họ thực hiện đo nhiều lần từ một thiết bị, ở cùng một khu vực và trong một khoảng thời gian.
  • Tổng hợp dữ liệu: Sau khi thực hiện chuẩn hóa dữ liệu để tạo thành các mẫu từ các kết quả đo, hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu theo các nhóm tiêu chí để phản ánh được chất lượng kết nối Internet mà người dùng được trải nghiệm dựa trên địa điểm, nhà cung cấp và thời gian ...

Phương pháp thống kê:

  • Phương pháp trung bình: Trung bình được tính bằng cách cộng tất cả giá trị các mẫu đại diện và chia cho tổng số mẫu đại diện.
  • Phương pháp trung vị: Trung vị là số nằm giữa trong tập hợp dữ liệu các mẫu được sắp xếp. Để xác định được số trung vị thì các mẫu sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc ngược lại.