HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

STT Tên máy chủ Cơ quan/Nhà mạng/Doanh nghiệp
1 VNIX Hà Nội VietNam Internet Network Information
2 VNIX Đà Nẵng VietNam Internet Network Information
3 VNIX TP HCM VietNam Internet Network Information
4 SCTV Hà Nội SaiGon Tourist cable Televition Company
5 SCTV Đà Nẵng SaiGon Tourist cable Televition Company
6 SCTV TP HCM SaiGon Tourist cable Televition Company
7 FPT Hà Nội The Corporation for Financing Promoting Technology
8 FPT TP HCM The Corporation for Financing Promoting Technology
9 CMC Hà Nội CMC Telecom Infrastructure Company
10 CMC Đà Nẵng CMC Telecom Infrastructure Company
11 CMC TP HCM CMC Telecom Infrastructure Company
12 Viettel-02 Hà Nội Viettel Group
13 Viettel Hà Nội Viettel Group
14 Viettel Đà Nẵng Viettel Group
15 Viettel-02 TP HCM Viettel Group
16 Viettel TP HCM Viettel Group
17 VNPT Hà Nội VNPT Corp
18 VNPT Đà Nẵng VNPT Corp
19 VNPT TP HCM VNPT Corp
20 Mobifone Hà Nội MOBIFONE Corporation
21 Mobifone TP HCM MOBIFONE Corporation
22 VTC Hà Nội VTC DIGICOM
23 SPT TP HCM Saigon Postel Corporation
24 HTC Hà Nội HTC International Telecommunication Joint Stock Company
25 HTC TP HCM HTC International Telecommunication Joint Stock Company
26 NetNam Hà Nội NetNam Company
27 NetNam TP HCM NetNam Company
28 iNET TP HCM iNET Software One Member Company Limited
29 iNET Hà Nội iNET Software One Member Company Limited
30 Mắt Bão TP HCM Mat Bao Company
31 BKNS.VN Hà Nội Bach Kim Network Solutions Joint Stock Company
32 Hahalolo TP HCM Hahalolo Travel Social Network Joint Stock Company
33 VinaHost TP HCM VinaHost Company Limited
34 VinaHost Bình Dương VinaHost Company Limited
35 LONGVAN TP HCM Long Van System Solution Joint Stock Company
36 BKHOST.VN Hà Nội BKHOST Technology Vietnam Joint Stock Company
37 Nhân Hoà Hà Nội Nhan Hoa Business Solutions Joint Stock Company
38 DTS Telecom TP HCM DTS Telecom Company Limited
39 Vietnamobile Hà Nội Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company
40 Đại Việt Số Đà Nẵng Viet Digital Technology Liability Company
41 ODS CLOUD TP HCM ODS Joint Stock Company
42 VTVCab Hà Nội Vietnam Television Cable Joint Stock Company
43 TPCOMS TP HCM Tien Phat Technology Joint Stock Company
44 Mobifone Global Hà Nội Mobifone Global Technology Joint Stock Company
45 Mobifone Global TP HCM Mobifone Global Technology Joint Stock Company
46 EcoCloud Bình Dương Turbo Technology Solution Joint Stock Company
47 BizFly Cloud - VCCORP Hà Nội VCCORP Corporation
48 BizFly Cloud - VCCORP TP HCM VCCORP Corporation
49 VNTT Bình Dương Viet Nam Technology & Telecommunication Joint Stock Company
50 HALO VPS TP HCM Halo Technology Trading Company Limited
51 DCNET TP HCM DCNET Telecommunication Joint Stock Company
52 Viettel IDC Bình Dương Viettel-CHT Company Limited