HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Cơ quan, tổ chức, người dùng có thể sử dụng các tài liệu dưới đây phục vụ việc tham khảo thông tin hoặc tuyên truyền về ứng dụng.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây, hoặc từng tài liệu, cụ thể:

1. Giới thiệu ứng dụng i-Speed (Tải file)

2. Thông số đo (Tải file)

3. Tốc độ Internet tham khảo (Tải file)

4. Tài liệu truyền thông

4.1. Logo VNNIC Internet Speed (Tải file)

4.2. Standee (Tải file)

4.3. Poster (Tải file)

4.4. Banner (Tải file)

4.5. Standee, banner, poster (file thiết kế)

4.6. Clip ra mắt ứng dụng