HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Đang tìm điểm đo...
Chọn điểm đo khác
Cài đặt ngay ứng dụng i-Speed by VNNIC để trải nghiệm tốt hơn. Thuê bao di động được miễn cước data khi sử dụng i-Speed.

Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam (VNNIC Internet Speed) là sản phẩm được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Cục Viễn thông xây dựng, phát triển dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam. Đây là hệ thống đo trung lập, người dùng có thể chủ động lựa chọn điểm đo, thực hiện đo, và tự đánh giá tốc độ truy cập Internet của mình theo các tiêu chuẩn và gói cước cung cấp bởi các nhà mạng. VNNIC Internet Speed gồm Ứng dụng i-Speed by VNNIC và công cụ đo trực tiếp trên trang web https://i-speed.vn hoặc https://speedtest.vn. Người dùng được khuyến khích sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động để trải nghiệm tốt hơn, nhiều thông tin hơn.

Các máy chủ đo tốc độ truy cập Internet được đặt tại các điểm Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX), tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP), nhà mạng lớn trên cả nước giúp người sử dụng có thể chọn điểm đo và thực hiện đo tốc độ kết nối Internet của mình một cách nhanh chóng, chính xác. Bằng việc đặt điểm đo, các đơn vị tham gia sẽ góp phần tăng số lượng mẫu đo, nâng cao chất lượng dữ liệu kết quả đo kiểm; hỗ trợ người sử dụng kiểm tra chất lượng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp; đồng thời tự quảng bá chất lượng cung cấp dịch vụ của mình tới người sử dụng thông qua sự hiện diện trên mạng lưới máy chủ các điểm đo của hệ thống.

Kết quả đo tốc độ Internet trên VNNIC Internet Speed sẽ cho thấy các tham số:

- Tốc độ tải xuống (Download)

- Tốc độ tải lên (Upload)

- Độ trễ (Ping, Jitter)

- Giao thức kết nối Internet (IPv4/IPv6)

Ngoài các tham số về tốc độ kết nối mạng Internet, khi sử dụng ứng dụng i-Speed trên thiết bị di động người dùng sẽ còn được biết thêm các thông số kết nối khác.