HỆ THỐNG ĐO CHẤT LƯỢNG TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Đang tìm điểm đo...
Chọn điểm đo khác
Cài đặt ngay ứng dụng i-Speed by VNNIC để trải nghiệm tốt hơn. Thuê bao di động được miễn cước data khi sử dụng i-Speed.

Hệ thống đo chất lượng truy cập Internet (VNNIC Speedtest) là công cụ đo kiểm chất lượng truy cập Internet đầu tiên được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát triển. Đây là hệ thống đo độc lập, người dùng Internet tại Việt Nam có thể chủ động lựa chọn điểm đo, thực hiện đo chất lượng truy cập Internet của mình, và tự đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn và gói cước cung cấp bởi các nhà mạng.

Hệ thống đo chất lượng truy cập Internet (VNNIC Speedtest) được đặt tại các điểm Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX) ở thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và hơn 20 máy chủ đặt tại 10 ISP, doanh nghiệp trên cả nước. Người sử dụng có thể chọn điểm kiểm tra và thực hiện đo chất lượng kết nối Internet của mình một cách đơn giản, nhanh chóng.

Bài kiểm tra tốc độ internet trên VNNIC Speedtest sẽ cho ta thấy tốc độ cũng như các tham số chất lượng đường truyền từ máy người dùng đến máy chủ cần kiểm tra. Các thông số về chất lượng truy cập Internet bao gồm tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), tham số thể hiện thời gian trễ truy cập (Ping) và tham số thể hiện chất lượng, mức độ ổn định của kết nối Internet (Jitter).