HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Email: i-speed@vnnic.vn

Số điện thoại: +84-24-35564944 (104)

Fax: +84-24-37821462

Website: https://www.vnnic.vn

Địa chỉ: Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội