HỆ THỐNG ĐO CHẤT LƯỢNG TRUY CẬP INTERNET TẠI VIỆT NAM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Lịch sử kết quả đo

Thời gian thực hiện đo Mạng / ISP Download [Mbps] Upload [Mbps] Ping [ms] Jitter [ms] Điểm đo Đánh giá của bạn